Почитувани, поради зголемен обем на нарачки за време на роденденот на Bellina, можна е задоцнета достава на пратките. Ви благодариме на разбирањето 🤍

Регистрација

Личните податоци се обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин се собираат за конкретни, јасни и легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие цели.

Личните податоци, прибрани при процесирање на online купување се задолжителни, за целите на подготвување и доставување на пратката, како и за изготвување на фактура за плаќање. Овие информации се строго доверливи. Доколку истите се нецелосно доставени, пратката автоматски ќе биде одбиена.

Само податоците потребни за достава на нарачките се собираат и чуваат. Секој клиент има пристап до овие податоци и во секое време може истите да ги измени или избрише. Собраните податоци не ги споделуваме со други деловни партнери, освен со нашиот соработник - Ин пошта и истите се користат исклучиво за целите на достава на пратките.

Веќе имате корисничка сметка на Bellina?

Најава


Најгоре