Известување: од 01.07.2024 новото работно време во продажните локации BELLINA-Капиштец и BELLINA-Настел, Тафталиџе ќе биде 09:00-21:00h Понеделник-Петок и 09:00-17:00h во Сабота

Најава


Заборавена лозинка?

Личните податоци се обработуваат согласно со закон, во доволна мера и на транспарентен начин се собираат за конкретни, јасни и легитимни цели и нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со тие цели.

Личните податоци, прибрани при процесирање на online купување се задолжителни, за целите на подготвување и доставување на пратката, како и за изготвување на фактура за плаќање. Овие информации се строго доверливи. Доколку истите се нецелосно доставени, пратката автоматски ќе биде одбиена.

Само податоците потребни за достава на нарачките се собираат и чуваат. Секој клиент има пристап до овие податоци и во секое време може истите да ги измени или избрише. Собраните податоци не ги споделуваме со други деловни партнери, освен со нашиот соработник - Ин пошта и истите се користат исклучиво за целите на достава на пратките.

Нов корисник?

Со регистрација ќе имате можност за побрзо купување, и можност да бидете во тек со новитетите и попустите во Bellina

Регистрирајте се и ќе можете:

  • Побрзо да купувате
  • Да го следите статусот вашите нарачки
  • Ќе имате преглед на претходно направените нарачки

Регистрација
Најгоре