Разлики кај серуми со хиалуронска киселина
17 May

Хиалуронска киселина е суштински и составен дел од структурата на кожата, која ја дава хидратацијата, еластичноста и тонусот на кожата.Таа има способност да ја врзува водата и да ја чува во длабоките слоеви на кожата. Затоа, улогата на хиалуронска киселина е од суштинско значење за одржување на кожата.

Концентрацијата и квалитетот на хиалуронската киселина се намалува со текот на времето.

Функции на хијалуронската киселина:

  • Задржува колаген
  • Зголемува влажност
  • Обезбедува еластичност
  • Обезбедува флексибилност на ткивото и кожата

Таа има способност да ја врзува водата и да ја чува во длабоките слоеви на кожата. Еден грам хијалуронска киселина, може да врзе до 6 литри вода.

True Alchemy - ACTIVES / СЕРУМ СО ХИАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА 1,3 % Овој серум содржи хијалуронска киселина со ниска молекуларна маса. Тоа значи дека хијалуронската киселина ќе навлезе подлабоко во слоевите на кожата и за да се види првиот ефект од овој серум потребно е негово подолготрајно користење. Колку ова и да ви звучи како “негативна особина”, всушност тоа е позитивна особина на серумот бидејќи тој на таков начин, со споро делување ќе ги надохнади изгубените концентрации на хијалуронска киселина во сите слоеви на кожата.

True Alchemy - ACTIVES / СЕРУМ СО ХИАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА 3,0 % Од друга страна пак, овој серум во својот состав и најголем процент содржи хијалуронска киселина со висока молекуларна маса и е идеален за нетрпеливите

Најгоре