Стабилна форма на Витамин Ц - што значи тоа?
17 May

Новексперт витамин Ц се карактеризира со присуство на 25% високо стабилизиран витамин Ц, кој и после отворањето на производот, останува стабилен во рок од неколку месеци.

Зошто е тоа така?

  • Тоа што е посебно кај овој витамин Ц е тоа што во неговиот состав е додадена патентирана состојка која водата ја претвора во гел и со самото тоа бактериите немаат услови да опстојуваат.

Да образложиме..

Скоро сите производи за нега на кожата како прва или втора состојка вклучуваат вода. Водата е основен извор на живот за сите, па така и за бактериите. После отворањето на витамин Ц серумот, после извесен период содржината од серумот стапува во контакт со воздух кој им овозможува дополнително размножување на бактериите и со самото тоа и настапува оксидацијата на витамин Ц серум, доколку тој не биде соодветно заштитен.


Првата предност на овој 25% тен витамин Ц серум е тој што тој содржи витамин Ц компонента која со патентирана состојка е доведена до една стабилна форма која нема да се конвертира над кожата.

Втората предност (или тајна) на витамин Ц бустерот од Новексперт е тоа што тој содржи molecule clé односно состојки кои веќе ги има во кожата и со самото тоа кога ќе се аплицира нема да предизвика никаква реакција бидејќи секоја компонента од неговиот состав на нашата кожа ѝ е позната.


Зошто е претставен како СТАБИЛНА ФОРМА НА ВИТАМИН Ц?

Затоа што во својот состав содржи вода која со патентирана состојка е претворена во гел и поради тоа бактериите немаат услови за размножување.

*бактериите всушност живеат, растат и се размножуваат само во вода која во овој серум е претворена во гел, што создава неповолни услови за бактерии.


Најгоре