Kërkim
Filters
Close

Privatësi

Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страница е во согласност со законите за заштита на личните податоци на РМ.

Прибирање и користење на личните податоци

Bellina.mk e едиствен корисник на информациите кои ќе ги оставите на оваа страница. Ние нема да ги продадеме, поделиме или изнајмиме Вашите информации на други во било кој облик.

Bellina.mk ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за потребите на е-продавницата. Вие можете редовно да добивате информации за новите производи или промоции. Во случај да не сакате да ги добивате овие информации можете да не известите преку e-mail.

Вие можете во секој момент да пристапите и да ги промените Вашите лични податоци оставени на bellina.mk.

Безбедност

Bellina.mk се обврзува да ја заштити безбедноста на Вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

Право на информации 

Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив, Ве молиме контактирајте нè.

Објавување на промени 

Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци, тие ќе бидат објавени во оваа изјава за заштита на личните податоци, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.

 

Благодариме,

Вашиот Βellina.mk тим.